Raskeuring Vereniging De Berner Sennenhond

U kunt zich voortaan alleen digitaal aanmelden voor de raskeuring door het formulier op de website
in te vullen.

U dient wel rekening te houden met het volgende:
 • alleen de bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar, dus niet de mede-eigenaar, kan de hond inschrijven;
 • de sluitingsdatum is 4 weken vóór elke keuring;
 • de minimum leeftijd van de hond is 18 maanden;
 • er worden ALLEEN honden gekeurd waarvan de HD- en ED-uitslag bekend is;
 • het maximaal aantal honden is 30;
 • bij verhindering van een keurmeester wordt er een andere keurmeester uitgenodigd;
 • u ontvangt, indien mogelijk, hierover bericht;
 • bij onvoldoende inschrijvingen wordt de keuring op 1 dag gehouden (zaterdag).
Bij overschrijding van het maximaal aantal ingeschreven honden wordt de volgende selectie toegepast:
 • leden hebben voorrang op niet leden;
 • er worden ALLEEN honden gekeurd waarvan de HD- en ED-uitslag bekend is;
  oudere honden gaan voor jongere honden;
HD- en ED-uitslag
 • U dient een uitdraai van de originele HD- en ED-uitslag mee te nemen naar de raskeuring.

Betaling

Raskeuring : leden € 60,00 niet leden € 100,00
Herkeuring karakter leden € 60,00 niet leden € 100,00
Herkeuring exterieur leden € 30,00 niet leden € 60,00

De betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt via Ideal o.v.v.Raskeuring, naam en NHSB-nummer van de hond.

Elke deelnemer ontvangt ongeveer 1 ½ week voor de keuring per email bericht op welke dag en hoe laat hij/zij wordt verwacht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via email raskeuringen@vbsh.nl